Academia de holandés

Academia de holandés
1e Oosterparkstraat 46 – 48H
1091 HC Amsterdam

Geopend
Telefonisch, via de e-mail of op afspraak

Contactgegevens
Tel: 06 39 51 06 46
Mail: info@cursosdeholandes.nl
Website: www.cursosdeholandes.nl
Social media: Facebook

Academia de holandés

Academia de holandés

Academia de holandés organiseert al sinds 1985 groeps- en privélessen Nederlands voor Spaanstaligen. Zowel op ons instituut in Amsterdam als in het virtuele leslokaal. Onze docente spreekt goed Spaans, waardoor de cursisten altijd uitleg in hun eigen taal kunnen krijgen. We hebben speciaal tweetalig materiaal ontwikkeld ( met nadruk op spreekvaardigheid), waarin alle aspecten van de taal aan bod komen. De cursussen zijn zeer geschikt voor degenen die het basisexamen inburgering moeten afleggen. We verkopen ook studiemateriaal en er zijn gratis oefeningen te vinden op onze website en op cursosdeholandes.nl/materialdeholandes/. Ons instituut heeft tevens lokalen voor de verhuur beschikbaar.
  • Academia de holandés
  • Academia de holandés

terug naar overzicht